Semantik

På indholdssider er h1 reserveret til rubrik (typisk det samme som “page title”) h2 til mellemrubrikker og h2 til underrubrik

g3 bruges til media objects

faktaboks-titel - h4

pane-title, block-title, - h5