Promovering

Onsite campaigns

 • campaign-modal
 • campaign-paywall
 • campaign-postcontent
 • campaign-top (“topscroll”)

Just links a tag manager med unik id per side. Navn er id - fx id=campaign-modal

Event-kategori: campaign
Event-handling: Click Id Event-label: Page Url

Værktøjer til onsite campaigns

campaign-postcontent


<style>
body.content-paywall-truncated div.campaign-postcontent-wrapper {display:none;}
</style>

<div class="campaign-postcontent-wrapper">

<p>Du har læst et indlæg på Folkets.</p>

<p>Uden støtte ville vi ikke kunne bringe det.</p>

<h3><a href="/na/abonnement" id="campaign-postcontent" class="btn btn-lg btn-logo-red btn-block btn-danger">Se fordele</a></h3>

</div>

campaign-modal

Baseret på boostrap modal


<div class="modal fade" id="myCampaignModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true" data-backdrop="static" data-keyboard="false">
 <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">
  <div class="modal-content">
   <div class="modal-header">
    <button type="button" class="cancel-modal close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
     <span aria-hidden="true" class="cancel-modal">×</span>
    </button>
   </div>

   <div class="modal-body">

    <h4>Bak op om Danmarks uafhængige medier!</h4>

    <p>På Folkets har en række frie medier hjemme – medier som vel at mærke kun overlever takket være læsere som bidrager via medlemskab eller sponsorat.

     <p>Måske er det noget for dig?</p>

     <h3><a href="/na/abonnement" id="campaign-modal" class="btn btn-lg btn-logo-red btn-block btn-danger">Se fordele</a></h3>

   </div>

   <div class="modal-footer text-right text-muted small">
    <p class="mb-0">Abonnent? <a class="loginlinkwithdestination" href="/user/login?destination=/node/3595">Log direkte på</a></p>
   </div>

  </div>
 </div>
</div>


<script>
 jQuery(document).ready(function($) {

   setTimeout(function() {

    $('#myCampaignModal').modal('show');

   }, 32000);

 });
</script>


## Udfaset


Omhandler promovering af FOLKETS eller brands på folkets - ikke eksterne brands.

Kapmagne kører i blocks der kun vises til anon under menu-bar, i pop-up og over site footer. Derudover har den sin egen side. Og endelig køre den som opfordringen ved paywall (via et embedded view)

```html
[views:embed:partnere:embed_1]

Da egen side kan deles, skal kampagnen være egnet til deling, men samtid kort nok til at den kan være i modal.

Kampagner er sat op i indholdstypen ’tekst’ og med typen taksonomitypen ‘Promovering’. Findes også samlet her /promovering.

Template til body / brødtekst:


<!-- Vises kun i modal start -->
<div class="modal-header">
 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
  <span aria-hidden="true">×</span>
 </button>
</div>
<!-- Vises kun i modal slut --><!-- Vises overalt - husk cta button - start --><div class="modal-body" markdown="1">
 Selve
 indholdet
 her

 <a href="/na/abonnement" role="button" class="btn btn-lg btn-danger btn-logo-red btn-block">Se fordele</a>

 <div class="text-right text-muted small">
 Abonnent? <a class="loginlinkwithdestination" href="/user/login?destination=/node/3595">Log på og slip for besked</a>
 </div>
</div><!-- Vises overalt - husk cta button - slut -->

Vigtigt - da den kommer som popup skal der altid være mindst en fungerende button.

Definer bg-color og color kontekstuelt som klasser på blocks eller rundt om embed.

Eksempel:


<!-- Vises kun i modal start -->
<div class="modal-header">
 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
  <span aria-hidden="true">×</span>
 </button>
</div>
<!-- Vises kun i modal slut -->
<!-- Vises overalt - husk cta button - start --><div class="modal-body" markdown="1">
 <p>Vi skal bruge <span class="display-1">[views:embed:guld_brugere:embed_4]</span> betalende brugere mere for at "breake even" - vil du være en af dem?</p>

 <hr class="my-3 border-top border-dark">
 <p class="lead"><span class="brand-folkets">FOLKETS</span> kan kun eksistere i kraft af direkte opbakning fra brugerne</p>
 <a class="btn btn-logo-red btn-danger btn-lg out-content-goal-source" href="/na/abonnement" role="button">Se hvordan DU hjælper</a> <div class="text-right text-muted small">
 Abonnent? <a class="loginlinkwithdestination" href="/user/login?destination=/node/3595">Log på og slip for besked</a>
 </div>
</div><!-- Vises overalt - husk cta button - slut -->